آخرین خبرها

دانلود مسابقه استعدادیابی ایرانی«Persian Talent Show» – تا قسمت 40

 

.::    مسابقه فوق العاده زیبای استعدادیابی ایرانی   –  Persian Talent Show ::.

.:: دانلود مسابقه استعدادیابی ایرانی  با کیفیت های مختلف با لینک های مستقیم و کمکی ::.

 
persian-talentshow3 
 

  تا قسمت 38 اضافه شد

 

اطلاعات کامل : سایت مسابقه

فرمت :   MP4

 منتشر کننده فایل : downloadfilm1448.i

حجم : 200مگابایت

محصول : King Records

زبان :  فارسی

سبک : سرگرمی – استعدادیابی

کانال پخش: AAA Music

درباره مسابقه : اولین شوی استعداد یابی ایرانی با داوران مشهور همچون بهروز وثوقی، شهرام شب پره و فرامرز اصلانی که به دنبال استعداد های ناب ایرانی میگردد …

persian-talentshow2

 

 

download icon big

 دانلود با کیفیت های متفاوت :

 

 

 دانلود با کیفیت پایین دانلود  با حجم حدود 70 مگابایت با فرمت   MP4    

قسمت 1 :download - mp4

قسمت 2 :download - mp4

قسمت 3 :download - mp4

قسمت 5 :download - mp4

قسمت 6 :download - mp4

قسمت 7 :download - mp4

قسمت 8 :download - mp4

قسمت 9 :download - mp4

قسمت 10 :download - mp4

قسمت 11 :download - mp4

قسمت 12 :download - mp4

قسمت 13 :download - mp4

قسمت 14 :download - mp4

قسمت 15 :download - mp4

قسمت 16 :download - mp4

قسمت 17 :download - mp4

قسمت 18 :download - mp4

قسمت 19 :download - mp4

قسمت 20 :download - mp4

قسمت 21 :download - mp4

قسمت 22 :download - mp4

قسمت 23 :download - mp4

قسمت 24 :download - mp4

قسمت 25 :download - mp4

قسمت 26 :download - mp4

قسمت 27 :download - mp4

قسمت 28 :download - mp4

قسمت 29 :download - mp4

قسمت 30 :download - mp4

قسمت 31 :download - mp4

قسمت 32 :download - mp4

قسمت 33 :download - mp4

قسمت 34 :download - mp4

قسمت 35 :download - mp4

قسمت 36 :download - mp4

قسمت 37 :download - mp4

قسمت 38 :download - mp4

قسمت 39 :download - mp4

قسمت 40 :download - mp4

 

***

 

  دانلود با کیفیت متوسط دانلود 480P با حجم حدود 200 مگابایت 

{لینک های مستقیم2 دارای کیفیتی کمی پایینتر از 480 می باشند و حجم حدود100مگابایت دارند ولی مطلوب جهت دیدن هستند}

 

قسمت 1:   لینک مستقیم رایگان |   لینک مستقیم 2    |  Uploadboy  |  Expressleech

قسمت 2:   لینک مستقیم رایگان |   لینک مستقیم 2  | Uploadboy  |  Expressleech

قسمت 3:   لینک مستقیم رایگان |   لینک مستقیم 2  |  Uploadboy  |  Expressleech

قسمت 4:   لینک مستقیم رایگان لینک مستقیم 2  Uploadboy  |  Expressleech

قسمت 5:   لینک مستقیم رایگان لینک مستقیم 2  Uploadboy  |  Expressleech

قسمت 6:   لینک مستقیم رایگان لینک مستقیم 2 Uploadboy  |  Expressleech

قسمت 7:   لینک مستقیم رایگان لینک مستقیم 2  Hexupload  |  Expressleech

قسمت 8:   لینک مستقیم رایگان لینک مستقیم 2  |  Hexupload  |  Expressleech

قسمت 9:   لینک مستقیم رایگان لینک مستقیم 2  |  Hexupload  |  Expressleech

قسمت 10:   لینک مستقیم رایگان لینک مستقیم 2  |  Hexupload  |  Expressleech

قسمت 11:   لینک مستقیم رایگان لینک مستقیم 2  |    Expressleech

قسمت 12:   لینک مستقیم رایگان لینک مستقیم 2    Expressleech

قسمت 13:   لینک مستقیم رایگان لینک مستقیم 2   Expressleech

قسمت 14:   لینک مستقیم رایگان لینک مستقیم 2    Expressleech

قسمت 15:   لینک مستقیم رایگان لینک مستقیم 2   Expressleech

قسمت 16:   لینک مستقیم رایگان لینک مستقیم2   Expressleech

قسمت 17:   لینک مستقیم رایگان لینک مستقیم 2  |   Expressleech

قسمت 18:   لینک مستقیم رایگان لینک مستقیم 2  |   Expressleech

قسمت 19:   لینک مستقیم رایگان لینک مستقیم 2  |   Expressleech

قسمت 20:   لینک مستقیم رایگان لینک مستقیم 2  |   Expressleech

قسمت 21:   لینک مستقیم رایگان لینک مستقیم 2  |   Expressleech

قسمت 22:   لینک مستقیم رایگان لینک مستقیم 2  |   Expressleech

قسمت 23:   لینک مستقیم رایگان لینک مستقیم 2  |   Expressleech

قسمت 24:   لینک مستقیم رایگان لینک مستقیم 2  |   Expressleech

قسمت 25:   لینک مستقیم رایگان لینک مستقیم 2  |   Expressleech

قسمت 26:   لینک مستقیم رایگان لینک مستقیم 2  |   Expressleech

قسمت 27:   لینک مستقیم رایگان لینک مستقیم 2  |   Expressleech

قسمت 28:   لینک مستقیم رایگان لینک مستقیم 2  |   Expressleech

قسمت 29:   لینک مستقیم رایگان لینک مستقیم 2  |   Expressleech

قسمت 30:   لینک مستقیم رایگان لینک مستقیم 2  |   Expressleech

قسمت 31:   لینک مستقیم رایگان لینک مستقیم 2  |   Expressleech

قسمت 32:   لینک مستقیم رایگانلینک مستقیم 2  |   Expressleech

قسمت 33:   لینک مستقیم رایگان لینک مستقیم 2  |   Expressleech

قسمت 34:   لینک مستقیم رایگان لینک مستقیم 2  |   Expressleech

قسمت 35:   لینک مستقیم رایگان لینک مستقیم 2  |   Expressleech

قسمت 36:   لینک مستقیم رایگان لینک مستقیم 2  |   Expressleech

قسمت 37:   لینک مستقیم رایگان لینک مستقیم 2  |   Expressleech

قسمت 38:   لینک مستقیم رایگان لینک مستقیم 2  |   Expressleech

قسمت 39:   لینک مستقیم رایگان لینک مستقیم 2  |   Expressleech

قسمت 40:   لینک مستقیم رایگان لینک مستقیم 2  |   Expressleech

 

 

***

 

دانلود با کیفیت عالی دانلود 720P با حجم حدود 650 مگابایت 

 

قسمت 1:   لینک مستقیم رایگان   |  Uploadboy  |  Expressleech

قسمت 2:   لینک مستقیم رایگان  |  Uploadboy  |  Expressleech

قسمت 3:   لینک مستقیم رایگان  |  Uploadboy  |  Expressleech

قسمت 4:   لینک مستقیم رایگان  |  Uploadboy  |  Expressleech

قسمت 5:   لینک مستقیم رایگان  |  Uploadboy  |  Expressleech

قسمت 6:   لینک مستقیم رایگان  |  Uploadboy  |  Expressleech

قسمت 7:   لینک مستقیم رایگان  |  Uploadboy  |  Expressleech

قسمت 8:   لینک مستقیم رایگان  |  Uploadboy  |  Expressleech

قسمت 9:   لینک مستقیم رایگان  |  Uploadboy  |  Expressleech

قسمت 10:   لینک مستقیم رایگان  |  Uploadboy  |  Expressleech

قسمت 11:   لینک مستقیم رایگان  |  Uploadboy  |  Expressleech

قسمت 12:   لینک مستقیم رایگان  |  Uploadboy  |  Expressleech

قسمت 13:   لینک مستقیم رایگان  |  Uploadboy  |  Expressleech

قسمت 14:   لینک مستقیم رایگان  |  Uploadboy  |  Expressleech

قسمت 15:   لینک مستقیم رایگان  |  Uploadboy  |  Expressleech

قسمت 16:   لینک مستقیم رایگان  |  Uploadboy  |  Expressleech

قسمت 17:   لینک مستقیم رایگان  |  Uploadboy  |  Expressleech

قسمت 18:   لینک مستقیم رایگان  |  Uploadboy  |  Expressleech

قسمت 19:   لینک مستقیم رایگان  |  Uploadboy  |  Expressleech

قسمت 20:   لینک مستقیم رایگان  |  Uploadboy  |  Expressleech

قسمت 21:   لینک مستقیم رایگان  |  Uploadboy  |  Expressleech

قسمت 22:   لینک مستقیم رایگان  |  Uploadboy  |  Expressleech

قسمت 23:   لینک مستقیم رایگان  |  Uploadboy  |  Expressleech

قسمت 24:   لینک مستقیم رایگان  |  Uploadboy  |  Expressleech

قسمت 25:   لینک مستقیم رایگان  |  Uploadboy  |  Expressleech

قسمت 26:   لینک مستقیم رایگان  |  Uploadboy  |  Expressleech

قسمت 27:   لینک مستقیم رایگان  | Uploadboy  |  Expressleech

قسمت 28:   لینک مستقیم رایگان  |  Uploadboy  |  Expressleech

قسمت 29:   لینک مستقیم رایگان  |  Uploadboy  |  Expressleech

قسمت 30:   لینک مستقیم رایگان  | Uploadboy  |  Expressleech

قسمت 31:   لینک مستقیم رایگان  |  Uploadboy  |  Expressleech

قسمت 32:   لینک مستقیم رایگان  | Uploadboy  |  Expressleech

قسمت 33:   لینک مستقیم رایگان  |  Uploadboy  |  Expressleech

قسمت 34:   لینک مستقیم رایگان  |  Uploadboy  |  Expressleech

قسمت 35:   لینک مستقیم رایگان  | Uploadboy  |  Expressleech

قسمت 36:   لینک مستقیم رایگان  | Uploadboy  |  Expressleech

قسمت 37:   لینک مستقیم رایگان  |  Uploadboy  |  Expressleech

قسمت 38:   لینک مستقیم رایگان  |  Uploadboy  |  Expressleech

قسمت 39:   لینک مستقیم رایگان  | Uploadboy  |  Expressleech

 

 

 

Check Also

دانلود سریال « زن » – تا قسمت71 با دوبله فارسی

.:: سریال درام و فوق العاده زیبای زن  –   Kadın ::. .:: دانلود سریال زن با …

21 comments

 1. ghesmat5 v13 linkesh kharab ast

  • فعلا نمیتونیم کاریش کنیم.لینکهارو موجود نداریم..ولی کیفیت های دیگه و سرورهای دیگه تست کنید شاید لینک سالم باشه

 2. میشه مسابقه دنس باحظور خردادیان را هم بگذارید

 3. in linkaye keifiyate 720 mored dare ha? dl nemishe

 4. میشه تبلیغ کانال D ترکیه سال 2011 – 2012 رو بزارین توش تبلیغ سریال فاطماگل و کوزی گونی و روزی روزگاری میشه اسمش هم Kanal D Promo
  Kivanc Tatlitug in Kanal D Promo – Season 2011 – 2012
  خیلی ممنون میشم ^_^

  • واسه چی باید تبلیغ و پرومو بذاریم؟

   • چون توش برن سات و انگین آکیورک و کیوانچ تاتلیتو هستن
    اگه امکانش هست بزارین اگر نه هم که هیچی
    مرسی

    • تبلیغات ما نمیذاریم..خود سریال هاشون همه موجوده در وبسایت

 5. لطفا برنامه fitclub رو هم بذارید
  برنامه جالب و پر طرفداریه

 6. سلام لظفا بفرمایید چطور میتوانم دانلود کنم نمیشود

  • متاسفانه فایلهای ما بدون اطلاع ما توسط سرورهای اپلودبوی پاک شدن و این محتوا و چند مورد دیگر را نتونستیم به سرور وی ای پی خودمون منتقل کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *